Podlaskie Forum Kultury 2019

W dniach 14-15 maja 2019 rWojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku  zorganizował XX Podlaskie Forum Kultury. Tym razem animatorzy, bibliotekarze oraz przedstawiciele samorządów i stowarzyszeń dyskutowali o kulturze w kontekście animacji społeczno-kulturalnej środowisk lokalnych. Podczas wyjazdowego spotkania zorganizowana została wizyta studyjna do Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Lipsku oraz Muzeum Lipskiej Pisanki i Tradycji, gdzie o działalność programowej i realizowanych projektach kulturalnych opowiedział - dyrektor M-GOK Franciszek Wiesław Bochonko. Część szkoleniowa podlaskiego forum odbyła się w Pokamedulskim Klasztorze w Wigrach, gdzie uczestnicy mieli możliwość skorzystania i zapoznania się m.in. z diagnozami potrzeb kulturalnych środowisk lokalnych, które przedstawił dr Cezary Jan Mielko - dyrektor WOAK, pozabudżetowymi źródłami pozyskiwania środków finansowych na działalność kulturalno – społeczną środowisk lokalnych, które omówili Stanisław Derehajło - wicemarszałek Województwa Podlaskiego oraz Marcin Sekściński - zastępca dyrektora Podlaskiego Oddziału ARiMR. O swoich działaniach i płynących z nich doświadczeniach w społeczności lokalnej opowiedzieli także Barbara Pacholska - Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sokola oraz ks. Jacek Nogowski gospodarz Pokamedulskiego Klasztoru i prezes Fundacji Wigry Pro. Tegoroczne forum obejmowało również wizytę w Międzynarodowym Centrum Dialogu w Krasnogrudzie, gdzie o modelu współpracy na przykładzie Fundacji Pogranicze mówił Krzysztof Czyżewski - dyrektor  Ośrodka „Pogranicze – sztuk, kultur, narodów” w Sejnach oraz Prezes Fundacji Pogranicze, a także wizytę w Sejnach, gdzie w zagadnienia edukacji kulturowej w kontekście współpracy instytucji kultury z placówkami oświatowymi  wprowadziła słuchaczy Bożena Szroeder - kierownik Centrum Dokumentacji Kultur Pogranicza, lider programu „Kroniki sejneńskie”.


Fotoreportaż ze szkolenia
 

Fotoreportaż ze szkolenia
Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprosił dyrektorów i instruktorów samorządowych instytucji kultury oraz burmistrzów, wójtów i przedstawicieli urzędów gmin, miast i gmin, miast woj. podlaskiego na szkolenie w ramach Podlaskiego Forum Kultury: „PRAWO W KULTURZE – UMOWY O DZIEŁO I UMOWY ZLECENIA” ORAZ „PROJEKTY KULTURALNE Z UWZGLĘDNIENIEM WALORÓW SPOŁECZNO-KULTUROWYCH ŚRODOWISKA LOKALNEGO"
Termin i miejsce szkolenia: 21-23.05.2018r. Kazimierz Dolny

Cele szkolenia:
  1. Przybliżenie zagadnień dotyczących aspektów prawnych w kulturze, w szczególności omówienie kwestii dotyczących zawierania umowy o dzieło i umowy zlecenia oraz praw i obowiązków stron w zakresie realizacji umowy – korzyści i zagrożenia.
  2. Podniesienie kompetencji kadry kierowniczej i animatorów samorządowych instytucji kultury oraz motywacji do podejmowania działań w zakresie aktywizacji społeczności lokalnej poprzez realizację projektów kulturalnych z uwzględnieniem walorów społeczno-kulturowych środowiska lokalnego, pozwalającej w sposób kreatywny i nowoczesny realizować działalność w zakresie kultury.
  3. Szkolenie stanowić będzie platformę wymiany doświadczeń i pomysłów, a także będzie zaproszeniem do wspólnego poszukiwania nowych metod i sposobów animowania środowiska lokalnego, co przyczyni się do twórczego ożywienia działalności społeczno-kulturalnej i pobudzania aktywności kulturalnej społeczności lokalnych.
Koordynator szkolenia: Wanda Młyńczyk – Kierownik Działu Edukacji WOAK
Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Edukacji WOAK tel. 85 740 37 18 lub na stronie: www.woak.bialystok.pl 
[ powrót ]