PLASTYCZNE

„JAK POWSTAJE TKANINA…”
w ramach projektu
„NOWY WĄTEK w tkactwie tradycyjnym”

Celem konkursu jest zainteresowanie lokalną tradycją tkacką oraz rozwijanie umiejętności plastycznych dzieci i młodzieży. Dzięki niemu dzieci dowiedzą się więcej o dziedzinie głęboko zakorzenionej w tradycji ludowej Białostocczyzny. Nadesłane prace, ukazujące etapy powstawania tkanin, począwszy od hodowli owiec po tkanie na krosnach, będą ocenione i nagrodzone.

Efektem konkursu będzie opracowanie i wydanie książeczki edukacyjnej dla dzieci ilustrowanej wybranymi pracami. Znajdą się w niej również ciekawostki, krzyżówki, rebusy i zagadki dotyczące tkactwa, tematyki i kompozycji ludowych tkanin.

Prace należy dostarczyć do 22 czerwca 2018 r. do godz: 18.00

DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN


„Kolorowy zwierzyniec”

Bezpośrednio do dzieci i młodzieży kierujemy konkurs plastyczny „Kolorowy zwierzyniec”, podejmujący ideę upcyklingu – czyli twórczego wykorzystania rzeczy niepotrzebnych, zniszczonych oraz surowców wtórnych poprzez przekształcanie ich w coś wartościowego i funkcjonalnego.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN


„Miejsca, ludzie, obyczaje 1918-2018”

Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku zaprasza do wzięcia udziału w w XX Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Plastycznej Województwa Podlaskiego pt: „Miejsca, ludzie, obyczaje 1918-2018” w ramach obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 • Przegląd adresowany jest do twórców nieprofesjonalnych, czyli tych, którzy nie zajmują się malarstwem i rzeźbą zawodowo
 • Uczestnicy Przeglądu mogą złożyć do trzech prac w dowolnych technikach malarskich i do pięciu rzeźb
 • Nie będą przyjmowane kopie obrazów
 • Prosimy o oprawienie obrazów w listwy lub ramy (prace na papierze dodatkowo w passe-partout w formacie 50x70 lub 100x70cm) i opatrzenie ich na odwrocie metryczką zawierającą dane:
  imię i nazwisko
  adres korespondencyjny, telefon, mail
  tytuł pracy, kategoria (absolwent, twórca samorodny)
 • Nie dopuszcza się przyjmowania prac, które wcześniej były nagradzane w innych konkursach i prezentowane w poprzedniej edycji Przeglądu.
 • Prace mogą być nadesłane również pocztą (na koszt autora) wraz z kartą zgłoszenia – organizatorzy nie biorą jednak odpowiedzialności za uszkodzenia w transporcie.
 • Dostarczone prace każdy autor odbiera osobiście lub przez osobę upoważnioną (upoważnienie pisemne) po finisażu wystawy. Nie zapewniamy wysyłki prac.
 • Termin składania prac upływa 30 czerwca 2018r.

NAGRODY
Oceny prac i kwalifikacji na wystawę dokona jury powołane przez organizatora.
Do udziału w komisji konkursowej zaproszeni zostaną krytycy sztuki oraz artyści plastycy.
Za główne kryteria przyjmuje się poziom artystyczny i indywidualność twórczą.
Decyzje Jury są nieodwołalne i ostateczne.
Oceniane będą prace w kategorii:

 • absolwentów średnich szkół artystycznych i kierunków artystycznych przy uniwersytetach i politechnikach;
 • twórców samorodnych.

Nagrodzeni twórcy będą mieli możliwość indywidualnych wystaw w galerii WOAK przy ul. Kilińskiego 8 w Białymstoku

Jury zastrzega sobie prawo do innego podziału nagród.

UWAGI KOŃCOWE

Wystawa prac będzie czynna w białostockiej Galerii „Spodki”, ul. św. Rocha 14 od 14 lipca 2018r. do 8 września 2018r.
Finisaż - uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród laureatom odbędzie się 8 września 2018r., (sobota), o godz. 11:00.
Zwracamy się z prośbą do ośrodków kultury o kontakt z twórcami i pomoc w transporcie prac na wystawę, a do twórców, którzy będą uczestniczyć w Przeglądzie o wyrażenie zgody na upowszechnianie prac oraz danych osobowych w ramach promocji Przeglądu 
Nadesłanie prac jest równoznaczne z uznaniem niniejszego regulaminu.

DOKUMENTY DO POBRANIA:
KARTA ZGŁOSZENIA

Informacji o konkursie udziela Dział Sztuk Plastycznych WOAK,
tel. 85 740 37 15
galeria@woak.bialystok.pl

[ powrót ]