LITERACKIE

Uwaga!

W związku z obecną sytuacją jesteśmy zmuszeni przełożyć termin rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki zostaną ogłoszone na początku maja 2020 r. Od 3 kwietnia 2020 r. §3 pkt. 13 regulaminu przybiera następujące brzmienie: „Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie www.pikpodlaskie.pl na początku maja 2020 r.”.

Przepraszamy za zmiany.


Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku ogłosił jubileuszową, dziesiątą odsłonę ogólnopolskiego konkursu literackiego pn. „Tutaj jestem”.

Zasady się nie zmieniły: jak co roku daliśmy możliwość wszystkim twórcom amatorom, na zrealizowanie swoich autorskich projektów wydawniczych. Nagrodę w konkursie stanowi wydanie w postaci książkowej pracy wybranej przez komisję spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń zarówno prozy, jak i poezji.
Prace można przysyłać do 29 lutego 2020 r. Ogłoszenie wyników i przekazanie nagrody nastąpi po zakończeniu Konkursu, na początku maja 2020 r.
Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o tematykę prac. Komisja w wyborze pracy będzie kierować się pomysłowością oraz kreatywnością. Dodatkowym atutem będą zawarte w utworach akcenty związane z województwem podlaskim.
Niech inspiracją będą słowa Michała Zabłockiego:
"Tutaj jestem, gdzie byłem
Gdzie się urodziłem
Tu się wychowałem
I tutaj zostałem
Mogłem jechać, wyjechać
I stąd się oddalić
Ale jednak zostałem
Z tymi, co zostali (...)”.
DOKUMENTY DO POBRANIA:
REGULAMIN
[ powrót ]