SPODKI PIK
ul. św. Rocha 14, 15-879 Białystok

Dział Spodki
tel. 85 749-60-56, 503-082-826
h.zalewski@pikpodlaskie.pl

Dział Organizacji
imprezy@pikpodlaskie.pl
tel./fax 85 744-68-63

Dział Animacji Kultury
animacja@pikpodlaskie.pl
tel./fax 85 744-63-13
fax 85 749-60-59

 

[ powrót ]