Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku
15-089 Białystok, ul. Jana Kilińskiego 8

Dyrektor
Barbara Bojaryn-Kazberuk
b.bojaryn@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Zastępca dyrektora
Joanna Gaweł
j.gawel@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Główny Księgowy, pok. 18
Wiesława Szafara
w.szafara@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-18

Dział Księgowości, pok. 17
ksiegowosc@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-17

Specjalista ds. kadr, pok. 10
i.iwaniuk@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-11

Dział Administracji, pok. 15
administracja@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-10
tel. 85 740-37-14
fax 85 740-37-19

Główny specjalista ds. zamówień publicznych, pok. 34
m.denis@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-21

Dział Promocji, pok. 22
promocja@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-22

Dział Edukacji, pok. 25
edukacja@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-25

Dział Projektów, pok. 26
projekty@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-26

Dział Sztuk Plastycznych
galeria@pikpodlaskie.pl 
tel. 85 740-37-15

Pokoje Pracy Twórczej
m.talmon@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-16

Dział Animacji Kultury, pok. 36
animacja@pikpodlaskie.pl
tel. 85 740-37-27

[ powrót ]