Kabaret Seniorów "Szpilka"

Kabaret Seniorów “Szpilka” poszczycić się może już ponad 35-letnim stażem. Pomysł narodził się pewnego styczniowego dnia w 1981 r., kiedy to - jak pisała Władysława Fridrich, założycielka i kierownik artystyczny “Szpilki” - grupa emerytów i rencistów z Białegostoku i okolic postanowiła założyć kabaret przy Miejskim Domu Kultury w Białymstoku, by nie poddawać się ogólnie panującemu zniechęceniu. Przez lata istnienia silną stroną zespołu były, nawet w ciężkich chwilach, piękne kostiumy oraz muzyka, za którą odpowiadał Tadeusz Trojanowski, znany białostocki muzyk i kompozytor.
W trudnym momencie z pomocą przyszedł dyr. WDK - Kazimierz Derkowski, zapewniając pomoc materialną, organizacyjną i techniczną oraz niezbędną do odbywania prób i występów salę ze sceną. Akompaniatorem “Szpilki” był wówczas wybitny akordeonista - Krzysztof Szafara. Z czasem opiekunem kabaretu został były dyrektor WOAK - Andrzej Dyrdał, a muzykiem - Stefan Kopa. Obecnie zespołowi przygrywają Robert Panek na klarnecie oraz Jerzy Kruszewski na akordeonie. “Szpilka” ma na swoim koncie ok. 800 występów, w tym także i za granicą tzn. w Niemczech, Holandii, na Litwie, Łotwie, Ukrainie i Białorusi. Osiem razy zdobyła I miejsce w kategorii kabaret na “Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów” w Bydgoszczy, wystąpiła na “Europejskim Zjeździe Związków Seniorów” w Stuttgarcie, jak również statystowała w serialu telewizyjnym “Boża Podszewka”. Zarząd Główny Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów przyznał jej Złotą Odznakę za całokształt pracy.
Rok 2012 to rok dużych sukcesów zespołu: I nagroda w kategorii zespołów kabaretowych w “Ogólnopolskim Przeglądzie Artystycznego Ruchu Seniorów” w Bydgoszczy, Grand Prix w kategorii kabaretów na VII Festiwalu Zespołów Kabaretowych Seniorów z Mazowsza i Podlasia w Sokołowie Podlaskim, I Nagroda w Ogólnopolskim Przeglądzie Amatorskiej Twórczości Artystycznej Seniorów – Teraz My we Włochach.
Na przestrzeni 32 lat w “Szpilce” pracowało w sumie ok. 110 osób, zaś w dniu dzisiejszym zespół liczy 21 członków. Długoletnia wspólna przygoda zaowocowała wytworzeniem więzi niemalże rodzinnej. Członkowie zespołu obchodzą w swoim gronie wszystkie święta, uroczystości oraz dzielą chwile ważne prywatnie. Są też zawsze otwarci na nowych adeptów sztuki kabaretowej.

kontakt:
Danuta Ratajczak (menedżer)
Katarzyna Załoba (opiekun)
Dział Organizacji Imprez, Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku
ul. św. Rocha 14,
tel. 85 744-68-63,
imprezy@woak.bialystok.pl

[ powrót ]