ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Data publikacji: 12 marca 2020 r.

Plan postepowań o udzielenie zamówień jakie Podlaski Instytut Kultury przewiduje przeprowadzić w 2020r.


DOKUMENTY I PROCEDURY

Roczny plan postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Regulamin udzielania zamówień publicznych WOAK w Białymstoku

 ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ PROGÓW OKREŚLONYCH PRZEPISAMI USTAWY – PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

POSTĘPOWANIA W 2019 r.

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

Wyżywienie uczestników wyjazdów studyjnych oraz konferencji w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.7.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019 Zamówienie na usługę społeczną OI.26.54.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Wyżywienie uczestników szkoleń i warsztatów realizowanych w ramach programu Bardzo Młoda Kultura Zamówienie na usługę społeczną SZ.26.5.2019

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.55.2019

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2019. Zamówienie na usługę społeczną OI.26.37.2019

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Ogólnopolskich Warsztatów Malarskich edycja XXI ”Natura i architektura” w Drohiczynie Zamówienie na usługę społeczną P.26.29.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019
 

 

Zamówienie na usługę społeczną MT.26.35.2019

 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XII Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2019 Zamówienie na usługę społeczną MT.26.30.2019 Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania cz. I, II, III, IV, VI i VII – plik PDF

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania cz. V – plik PDF  

 

Wyżywienie uczestników warsztatów tkackich realizowanych w ramach projektu „TKACTWO INSPIRUJE - konkursy, warsztaty, design”.

 

Zamówienie na usługę społeczną P.26.17.2019

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – plik PDF

 

Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

 

Przetarg nieograniczony
G.26.27.2019
 

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Pytania i odpowiedzi 17.05.2019

Pytania i odpowiedzi 24.05.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania – plik PDF

Wyżywienie uczestników koncertu organizowanego w dniu 8.05.2019 r. w OiFP w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną E.26.6.2019

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

 Dokończenie robót budowlanych w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku

Przetarg nieograniczony
G.26.24.2019

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

 

POSTĘPOWANIA W 2018 r. 

 

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

 

Wyżywienie uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

 

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.65.2018

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF 

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Wyżywienie uczestników konferencji podsumowującej realizowanej w ramach Podlaskiego Pomostu Kultury 2018 Zamówienie na usługę społeczną
SZ.220.1.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postepowania – plik PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF 

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Rockowych „Rockowania” 2018 Zamówienie na usługę społeczną
OI.220.1.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania - plik PDF

Informacja z otwarcia ofert - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników X Festiwalu Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płomieniach liści…”
 
Zamówienie na usługę społeczną MT.220.4.2018
 

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert

Roboty budowlane w kamienicy WOAK – wykonanie uziomu fundamentowego istniejącej instalacji odgromowej Przetarg nieograniczony
G.220.5.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ

Roboty budowlane w Spodku C w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony

G.220.4.2018

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z 17.08.2018

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu - z 02.08.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego na pytanie Wykonawcy

Załącznik nr 1 do SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018

SIWZ zmieniony dnia 17.08.2018

 SIWZ zmieniony dnia 02.08.2018

SIWZ

Załączniki do SIWZ

Wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników pleneru malarskiego w ramach projektu „Eko-kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
MT.220.3.2018
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.I i II – plik PDF

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.III – plik PDF

Zakwaterowanie i wyżywienie uczestników XI Międzynarodowego Festiwalu Muzyki, Sztuki i Folkloru „Podlaska Oktawa Kultur” 2018 Zamówienie na usługę społeczną

MT.220.2.2018
 

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania cz.IV i VI – plik PDF

Informacja o rozstrzygnieciu postępowania cz. I, II, III i V - plik PDF

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.3.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Informacja z otwarcia ofert – plik PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Grupowe ubezpieczenie pracowników Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.2.2018

Informacja z otwarcia ofert

Odpowiedzi na pytania do SIWZ  - plik PDF

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

Roboty budowlane w pawilonach wystawowo-gastronomicznych „Spodki” w Białymstoku w ramach I etapu realizacji Centrum Animacji i Edukacji Kulturalnej WOAK w Białymstoku Przetarg nieograniczony
G.220.1.2018

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ – plik PDF

Załączniki do SIWZ – plik ZIP

 

 POSTĘPOWANIA W 2017 r.

 

 

Nazwa nadana zamówieniu
przez WOAK w Białymstoku

Tryb udzielenia zamówienia 
oraz sygnatura dokumentacji

Informacje 
o postępowaniu

Wyżywienie 40 uczestników otwarcia wystawy „EKO-Gwiazdka” w ramach projektu „Eko-Kulturalni” Zamówienie na usługę społeczną
P.220.3.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP
Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.72.2017
Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF

Załączniki do ogłoszenia o zamówieniu – plik ZIP

Informacja o rozstrzygnięciu postępowania – plik PDF 

 

Wyżywienie 250 uczestników jubileuszu 60-lecia WOAK w Białymstoku oraz 50 uczestników spotkania opłatkowego WOAK w Białymstoku

 

Zamówienie na usługę społeczną
OI.222.70.2017

Ogłoszenie o zamówieniu – plik PDF